петък, 5 септември 2008 г.

* * *

Неверници!
Вие презряхте дъжда
и смело посегнахте
към свободата.
Момичета,
има бодли по върха.
Момчетата
всичко видяха.

Съдбовници,
нежно търсете смеха.
Ранени са изворите
на съдбата.
Момичета,
има в звездите живот.
Мъжете ви всичко видяха.

Няма коментари: