четвъртък, 18 октомври 2007 г.

Решател

Ето до какви забавни резулати водят недомислените преводи - в случая до сътворяване на съвсем нова дума, за да се предаде английската solver. Явно "ключ" вече не върви.

Няма коментари: